• تصور کنید چقدر خوب می‌شد اگر فقط با یک گوشی موبایل از اینستاگرام و بدون سرمایه کسب و کاری
    راه اندازی کنید که ماهیانه15 تا 20 میلیون تومان و حتی بیشتر از این مبلغ  درآمد داشته باشید

  • شاید فاصله شما با درآمد از اینستاگرام مشاهده این وبینار است.

قالب های پیشنهادی ما

مقالات آموزشی

تلویزیون وردپرس

اینستاگرام یا وبسایت 

روی کدام سرمایه گذاری کنیم؟